อันตราย ควันมือสอง จากบุหรี่ไฟฟ้า!

บทความนี้เป็นงานวิจัยจากอเมริกา เขาบอกว่าหากเราสูดควันบุหรี่ไฟฟ้าจากตัวอุปกรณ์สูบมือสอง ที่ซื้อผ่านๆกันมา จะเสี่ยงทำให้เกิดหลอดลมอักเสบขึ้นถึง 3 เท่าตัว ถึงแม้จะไม่ได้สูบบุหรี่แต่หากสูดดมควันบุหรี่จากผู้มือก็เป็นโรคนี้ได้ง่ายๆเลย

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยงานวิจัยใหม่จากสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Thorax ซึ่งชี้ชัดว่า การได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองมีโอกาสการเกิดหลอดลมอักเสบ และอาการหายใจลำบาก โดยการนำข้อมูลผลสำรวจนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 2,090 คน และติดตามนักเรียนกลุ่มนี้ยาวถึง 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2557-2562 มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจากการที่มีคนที่อยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับอาการผิดปกติทางระบบเดินหายใจ ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะ หายใจมีเสียงหวีด และอาการหายใจลำบาก โดยการศึกษาพบแนวโน้มการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มสูงขึ้นจาก 11.7% เป็น 15.6% และความชุกของการเกิดหลอดลมอักเสบเพิ่มขึ้นจาก 19.4% เป็น 26% 

“เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจากการที่มีคนในบ้านสูบ มีแนวโน้มจะป่วยเป็นหลอดลมอักเสบเพิ่ม 40% และอาการหายใจลำบากเพิ่ม 53% และที่สำคัญผลของการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองนี้จะยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นในคนที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน ซึ่งในกลุ่มนี้หากได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองในบ้านจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดหลอดลมอักเสบสูงขึ้นถึง 3 เท่า” 

ปรึกษาปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนวิธีการดูแลบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องได้กับทีมงานของเราตลอด 24 ชั่วโมง หรือสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้า KS QUIK ราคาถูกพร้อมสอบถามรายละเอียดบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Relx Infinity / Relx ZERO / KS Kardinal Stick / KS KURVE / KS Quik และ Jues กับ Ecig Thailand เพื่อช่วยคุณเลิกบุหรี่ พร้อมสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงคลิก @relxbkk

error: Content is protected !!